ویژگی‌های کلیدی PIM نرم‌افزارPalladio

  • موقعیت جغرافیایی بازرسی خط لوله بر روی نقشه‌ها
  • تجسم همزمان نتایج مختلف بازرسی
    (پیگ گیری، بازرسی‌های ROV، داده‌های متقارن، بازرسی‌های ویدئویی)
  • تجزیه و تحلیل داده پیشرفته
    (مقادیر خوردگی، روند آسیب ، مناطق بحرانی و غیره)

PIM برای اطمینان و بهینه‌سازی نظارت صحیح بر وضعیت خط لوله، یک رویکرد استراتژیک را فراهم می‌کند که اطلاعات را متمرکز کرده و ابزارها و فناوری‌ها را یکپارچه می‌کند. PIM اپراتورها را قادر می‌سازد تا از فاز پیش‌ساخته تا فاز عملیاتی، خطوط لوله را در طول چرخه حیات کامل خود مدیریت کنند.

مزایای نرم‌افزار Palladio برای PIM

  • مدیریت داده
  • تجسم پویا داده‌های خط لوله
  • ارزیابی RBI