امروزه با توجه به گسترش بازار جهانی و تنوع در صنعت خودرو همواره انتخاب های متفاوتی پیش روی مصرف کننده خودرو قرار میگیرد.

طی شدن فرآیند تایید نوع (TA) و تطابق تولید (COP) در فرآیند تولید خودرو میتواند این اطمینان را به مصرف کننده بدهد که محصول در دسترس الزامات استاندارد های مربوط را برآورده میسازد و آسایش خاطر وی برای استفاده از خودرو به همراه خواهد داشت.

شرکت خدمات بازرسی بین المللی آریا سینا کنترل با سیاست گسترش دامنه بازرسی، اقدام به راه اندازی بخش بازرسی تایید نوع خودرو نمود که این امر با اخذ مجوز های لازم از سازمان ملی استاندارد ایران، مرکز ملی تایید صلاحت، و استفاده از نیروی متخصص در این امر محقق شد.

این شرکت همواره سعی نموده انجام بازرسی ها در زمان مناسب با نوع بازرسی، در چهارچوب استاندارد های مربوط و دستورالمعل های موجود انجام شود، تا بتواند رضایت مشتری را بر اساس قوانین موجود و رضایت مصرف کننده را در استفاده از محصول نهایی جلب نماید.

دامنه فعالیت واحد بازرسی تایید نوع خودرو

  • تایید نوع خودرو های تولید داخل
  • بررسی تایید نوع خودرو های وارداتی
  • بازرسی تطابق تولید خودرو های تولید داخل
  • بازرسی تطابق تولید خودرو های وارداتی( وارد شده به صورت CKD )
  • بازرسی فیزیکی خودرو های وارداتی