شرکت آسکو در راستای پیشبرد اهداف سازمان ملی استاندارد و به عنوان بازوی اجرایی آن سازمان محترم در خصوص استاندارد‌سازی جایگاه‌های CNG، با بهره‌گیری از پرسنل مجرب و کار‌آزموده از سال 1395 آغاز به فعالیت در این زمینه نموده است. با توجه به ویژگی‌های خاص جایگاه‌های CNG مثل استفاده از تجهیزات، پایپینگ، اتصالات و ابزار دقیق با فشار کاری تا 300 بار، استفاده از تجهیزات ضد انفجار با انواع مختلف حفاظت o ، m ، e ، d ، q ، p و n ریسک خطراتی مثل رسیدن به دمای خوداشنعالی در برخی تجهیزات و همچنین تنوع تجهیزات با برندهای مختلف اروپایی، آسیایی و آمریکایی، بازرسان و متخصصین این شرکت با هدف به حداقل رساندن ریسک‌های موجود در جایگاه در زمان استفاده مالکان خودروهای CNG، پرسنل جایگاه و متخصصین مربوطه، افزایش ایمنی، بهره‌وری و بازدهی تجهیزات جایگاه، بازرسی جایگاه‌ها را بصورت سالیانه و بر اساس ارجاع جایگاه توسط سازمان ملی استاندارد از طریق سامانه مربوطه اجرا نموده و نتیجه بازرسی را را بر اساس چک لیست مصوب سازمان استاندارد با تعیین آیتم‌های پرخطر، خطر متوسط و کم خطر به مالکان جایگاه اعلام نموده و متناظر با نوع خطر با تعیین فرصت و حتی قطع انشعاب گاز به دستور ادارات کل استاندارد و هماهنگی شرکت ملی گاز، جایگاه‌دان ملزم به رفع موارد مذکور می‌شوند. استاندارد‌های ملی اصلی مورد استفاده در بازرسی جایگاه‌های CNG استاندارد های ملی 7829 و 12054 می باشند. اما در بازرسی تچهیزات جایگاه‌ها از استانداردهای مختلف ASME ، API NEC ، IEC ، EN ، DIN ، ISO ، ASTM و سایر استاندارد‌های بین‌المللی نیز استفاده می‌شود. موارد ذیل توضیحات مختصری در خصوص بازرسی‌های انجام شده در این بخش است:

۱. بازرسی تجهیزات

 • بررسی عملکرد فنی تجهیزات اصلی جایگاه‌های CNG اعم از سیستم فشرده‌سازی (کمپرسور)، سیستم جاذب رطوبت گاز (درایر)، سیستم ذخیره‌سازی گاز (مجموعه سیلندر)، سیستم توزیع گاز (دیسپنسر) و تابلوهای کنترلی و اصلی برق و پایپینگ آن‌ها
 • بازرسی قطعات و ابزار دقیق شامل نصب استاندارد، دارا بودن گواهینامه معتبر، کیفیت قابل قبول و همچنین استفاده از قطعات تأمین شده توسط شرکت‌های موجود در وندرولیست شرکت نفت بر اساس P & ID هر تجهیز
 • بازرسی کنترل‌های دورهای و نظارتی انجام شده جایگاه دار در خصوص نگهداری دوره‌ای تجهیزات
 • بازرسی سیستم‌های اضطراری و هشدار دهنده جایگاه و کنترل عملکرد آن‌ها شامل سیستم‌های F & G و سایر سیستم‌ها
 • بازرسی عملکرد سیستم‌های کنترلی تجهیزات جایگاه
 • بازرسی تجهیزات ضد انفجار (Explosion Proof) و متناسب بودن تجهیزات الکتریکی مورد استفاده با زون خطر در نقاط مختلف جایگاه بر‌اساس استانداردهای IEC ، NEC و دستورالعمل‌های ATEX
 • بازرسی و اندازه‌گیری ارتعاشات کمپرسور مطابق استاندارد ISO 10806-6
 • بازرسی تداوم به کارگیری نیروهای آموزش دیده و متخصص ایمنی و فنی و عملیاتی در جایگاه و نظارت بر عملکرد ایمنی شرکت‌های بهره‌بردار و تعمیر نگهداشت مجاز شرکت نفت
 • بازرسی سیستم‌های ارتینگ و صاعقه‌گیر تجهیزات
 • بازرسی نحوه چیدمان و استقرار تجهیزات و رعایت فاصله‌های ایمنی

۲. بازرسی و نظارت بر آزمون مجموعه سیلندرهای ذخیره

 • بازرسی چشمی خارجی مخازن جایگاه های CNG بر اساس استاندارد ملی 6792
 • نظارت بر بازرسی چشمی داخلی و خارجی مجموعه سیلندرهای بدون درز CNG در آزمایشگاه‌های آکرودیته مطابق با استاندارد ملی 6792
 • نظارت بر آزمون هیدرو استاتیک سیلندرهای جایگاه در آزمایشگاه های آکرودیته مطابق با استاندارد ملی 6792
 • بازرسی و نظارت بر اجرای آزمون های NDT سیلندرها در آزمایشگاه به عنوان آزمون‌های اصلی و آزمون تکمیلی آزمون هیدرواستاتیک
 • بازرسی شیر سیلندرهای بدون درز جایگاهی
 • بازرسی تابلو اولویت بندی سوختگیری