شرکت آسکو با تکیه بر نیروهای توانمند، شبکه جهانی بازرسان و همکاری با آزمایشگاه‌های مورد تأیید، آماده ارائه انواع بازرسی در داخل و خارج از کشور است. بازرسی‌های کالا بنا به نیاز مشتری به دو گروه تقسیم می‌شود:

1. بازرسی در کشور محل ساخت یا مبداء

این بازرسی‌ها به منظور اطلاع صاحبان کالا از وضعیت کالای خریداری شده، نظیر کیفیت محصول و کمیت بار انجام می‌پذیرد. به طور کلی مزایای بازرسی در مبدأ یا بازرسی پیش از حمل (PSI) شامل موارد زیر است:

  • نمونه‌برداری و آزمون جهت بررسی انطباق با استاندارد محصول (صدور COI)
  • اطمینان از سلامت کالا قبل از بارگیری.
  • بازرسی بسته‌بندی کالا به منظور اطمینان از سلامت کالا در فرآیند حمل و نقل.
  • بررسی تطبیق کمیت کالا با اسناد حمل (وزن، تعداد، بسته‌بندی و …).
  • کاهش هزینه‌های گمرکی در هنگام ترخیص کالا.
  • کاهش زمان ترخیص کالا در خصوص کالاهای مشمول استاندارد اجباری.

همچنین در راستای تکمیل فرآیند فوق و تضمین کیفیت کالای مشتریان، شرکت آسکو آماده ارائه خدمات زیر است:

1- 1. بازرسی بسته‌بندی

این دسته از بازرسی‌ها به منظور بررسی تطبیق بسته‌بندی کالا با درخواست مشتری و استانداردهای مربوطه در خصوص کالای آسیب‌پذیر و با شرایط خاص انجام می‌پذیرد. در همین راستا به منظور جلوگیری از جابجایی و شناسایی کالاهای بازرسی و تست شده، بازرسان اقدام به الصاق برچسب و پلمب به محموله می‌نمایند.

1- 2. نظارت بر بارگیری و حمل

از آنجایی که عمدتاً، خسارت در زمان تحویل و در فرآیند حمل بروز می‌کند، به منظور نظارت و مراقبت از کالا در هنگام حمل و بارگیری، از زمان تحویل کارخانه به حمل‌کننده، این نظارت در صورت درخواست مشتری انجام می‌گردد.

1- 3. Color Marking

با توجه به تداخل و جابجایی بار در هنگام بارگیری، حمل و تخلیه بارهای مشابه و اختلافات موجود در خصوص وزن، آسکو اقدام به علامت‌گذاری کالا، همزمان با بازرسی، به منظور تفکیک کالای مشتریان کرده است (سرویس نظارت بر تخلیه نیز جزئی از فرآیند بازرسی است).

2. بازرسی در مقصد

بازرسی‌های مقصد عمدتاً به منظور تأیید کالا جهت سیستم بانکداری است که به صورت بازرسی ظاهری جهت تأیید کمیت و کیفیت کالا در بنادر مقصد انجام می‌پذیرد.

2- 1. نظارت بر تخلیه

نظارت بر تخلیه کالا جهت اطلاع مشتریان از خسارت وارده به کالا در فرآیند حمل و تخلیه.

2- 2. بازرسی وضعیت (Condition Survey)

اینگونه بازرسی‌ها برای تعیین میزان خسارت وارده به کالاهای آسیب دیده و تهیه گزارش جهت پیگیری‌های قضایی و ادعای خسارت انجام می‌پذیرد.

2- 3. نمونه‌برداری

نمونه‌برداری از کالا در گمرکات مقصد جهت نمونه‌های صادراتی و یا انطباق با استاندارد برای کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری.