استانداردهای مربوط به کرونا

کووید 19، نزدیک به دو سال است که دنیا را در بر گرفته و زندگی‌ای که می‌شناختیم را به کل تغییر داده. تمامی رسانه‌ها و کانال‌ها درباره روش‌های جلوگیری و مراقبت صحبت می‌کنند. جالب است بدانید سازمان ملی استاندارد نیز در این حوزه دست به عمل شده و استانداردهای مرتبط با لوازم پزشکی، شوینده‌ها، پوشاک حفاظتی، دستکش‌ها و پوشاک جراحی، تجهیزات حفاظتی تنفسی و مدیریت (راهنمای گزینش آزمون جهت ارزیابی بیولوژیک یا زیست‌شناسی وسایل پزشکی، مدیریت ریسک، وسایل پزشکی،  انعطاف پذیري سازماني) را جمع‌آوری کرده.

جهت مشاهده‌ی استانداردها روی دکمه‌ی زیر کلیک کنید

دانلود فایل لیست استاندارد