شرکت بازرسی فنی بین المللی آسکو مورد تایید شرکت ملی نفت ایران جهت انجام بازرسی از دستگاه‌های حفاری خشکی و دریایی، بازرسی تجهیزات و رشته‌های حفاری و همچنین دارای پروانه و مجوز بازرسی از سازمان ملی استاندارد ایران ، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI) و دیگر سازمان های مربوطه فعالیت های بازرسی خود را در این زمینه به شرح زیر عنوان می‌نماید:

1. بازرسی Dropped Objects Prevention و Derrick

بازرسی های Derrick و Dropped Object Prevention بر روی دستگاه‌های حفاری به منظور اطمینان از ایمنی و سلامت دستگاه حفاری به منظور اطمینان از ایمنی و سلامت دستگاه حفاری و ایمنی پرسنل مستقر بر روی دستگاه و بر اساس استاندارد API RP 4G اجرا می‌گردد.

2. بازرسی و صدور گواهینامه سلامت دستگاه حفاری

بازرسی از دستگاه حفاری به منظور ارائه اطمینان از سلامت و شرایط ایمنی دستگاه حفاری به بهره برداران آن قبل از شروع عملیات حفاری و بر اساس دستورالعمل و استانداردهای مربوطه با بررسی جزئیات ارائه شده اجرا می گردد.

 • Full rig condition survey
 • Dropped-objects survey
 • Main & auxiliary equipment
 • Mud systems
 • Cranes & hoisting systems
 • Well control equipment
 • Marine and safety equipment
 • Rig acceptance & safety surveys
 • Reviewing of certification, ensuring conformance on critical well control and drilling equipment
 • Reviewing of NDT reports and lifting databases
 • Reviewing of past audits and updates on status of action items

3. خدمات بازرسی لوله های دیوار چاهی

بازرسی لوله های دیوار چاهی نو و استفاده بر اساس استانداردهای API RP 5A3, API RP 5A5, API Spec 5CT انجام می گردد که شرح عملیات بازرسی آن‌ها بر اساس مراحل زیر اجرا می‌گردد:

 • تمیزکاری سطح بیرونی لوله‌ها (OD Blasting)
 • تمیزکاری داخل لوله‌ها (ID Cleaning)
 • ضخامت سنجی دیواره لوله‌ها (Spot Wall Thickness Measurements)
 • دسته بندی لوله ها بر اساس گرید (Grade Sorting)
 • تست الکترومگنتیک بر روی طول بدنه لوله ها (EMI on Body- Tubing)
 • بازرسی چشمی رزوه ها (Visual Thread Inspection)
 • تست سلامت قطر داخلی لوله بوسیله رانش قطعه دریفت (Full length Drifting)
 • تست امواج فراصوتی (Ultrasonic test on slip and upset area)
 • تست مگنتیک بر پایه ماده فلورسنت بر روی کانکشن لوله ها (Black Light Inspection on Conection)
 • تست فشار (Hydraulic Pressure Testing)

4. خدمات بازرسی لوله‌های حفاری و تجهیزات سر چاهی (BHA)

بازرسی لوله‌های حفاری و تجهیزات سر چاهی بار رجوع به استانداردهای API و(DS-1 (category 3 to 5 اجرا می گردید.

حیطه این بازرسی به شرح ذیل است:

 • بازرسی چشمی (Visual Inspection)
 • بازرسی رزوه ها بویسله استاندارد رزوه (Thread Gauging)
 • تست ذرات مغناطیسی(Magnetic Particle Inspection (upset
 • بازرسی ابعادی (Dimensional Inspection)
 • تست الکترو مگنتیک بر روی طول بدنه لوله ها (EMI on Body-Tubing)
 • تست مگنتیک بر پایه ماده فلورسنت بر روی اتصالات دو سر لوله (Black light inspection on connection)
 • تست امواج فراصوتی(Ultrasonic test on slip and upset area)
 • ضخامت سنجی دیواره لوله ها (Ultrasonic wall thickness)
 • بازرسی تجهیزات سر چاهی به شرح ذیل است:
 • Visual inspections
 • Thread Gauging
 • Wet and Dry Magnetic Particle Inspection
 • Ultrasonic Test on body
 • Witness of function test

5. خدمات تست و بازرسی تجهیزات باربرداری

شرکت بازرسی آسکو بر اساس استاندارد های مربوطه همچون API و BS بازرسی و تست تجهیزات باربرداری را در محل پروژه اجرا و پس از اطمینان از سلامت تجهیزات نسبت به صدور گواهینامه آن اقدام می نماید. همچنین این بررسی‌ها می تواند اطلاعاتی جامع و کاربردی در مورد تمامی تجهیزات بار برداری ثابت و متحرک در اختیار کارفرما قرار دهد.

6. تست‌های غیر مخرب (NDT)

 • بازرسی چشمی
 • تست ذرات مغناطیسی
 • تست مایعات نافذ
 • تست جریان گردابی
 • تست امواج فرا صوتی
 • تست رادیوگرافی و تفسیر آن