شرح شغل:

  • هماهنگی بازرسی، دریافت گزارشات بازرسی،مطالعه و بررسی گزارش های بازرسی فنی و گزارش دهی به مافوق
  • کنترل عملکرد بازرسان فنی شاغل در پروژه
  • پیگیری امور محوله به بازرسان فنی
  • برقراری ارتباط موثر با مشتری و بازرس

شرایط مورد نظر:

  • مهارت بالا در زبان انگلیسی
  • روحیه کار تیمی
  • سن: 38-25 سال
  • توانایی کار با نرم افزارهای اداری
  • محل خدمت: تهران
  • تحصیلات: فارغ التحصیل کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، مواد، برق و سایر رشته های مهندسی (فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر در اولویت هستند.)
آگهی شغلی هماهنگ کننده فنی
ارسال رزومه