شرح شغل:

  • تدوین و پایش فرآیند های مرتبط با فروش
  • مذاکره با مشتریان بالقوه و پیگیری مقدمات همکاری با مشتریان جدید
  • ارتباط مستمر با مشتریان بصورت دوره ای و پیگیری بازخوردهای آنان
  • ارائه گزارشات منظم

شرایط:

  • 2 سال سابقه کار در گروه شغلی مشابه
  • سن: 22 – 35 سال

محل خدمت: تهران

آگهی استخدام کارشناس فروش خدمات
ارسال رزومه