بخش هیدروکربن یا بخش نفتی، شیمیایی، گازی آسکو بین‌الملل دارای مجوز رسمی اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی است. با استفاده از بازرسان و کادری مجرب در بنادر عباس، امام خمینی، عسلویه، بوشهر، انزلی، نوشهر، امیرآباد، نکا مستقر هستند.

در این بخش کالاهای صادراتی و وارداتی مورد بازرسی کمی و کیفی قرار می‌گیرند که شامل مواد نفتی و مواد پتروشیمی می‌شوند.

مواد نفتی

 • Crude oil
 • Fuel oil

محصولات پتروشیمی و اسیدی

 • متانول ، اتانول، پلی‌اتیلن و بنزن
 • روغن‌های پایه، صنعتی و خوراکی
 • MEG، DEG و DPG
 • زایلن‌ها
 • گوگرد
 • اوره
 • قیر
 • موم
 • مونومر
 • آمونیاک
 • Costic soda

دیگر فعالیت‌های این بخش شامل

 • بازرسی کمی و کیفی کشتی‌های حامل مواد نفتی، شیمیایی و گازی
 • بازرسی کمی و کیفی کشتی‌های فله‌بر DRAFT SURVEY
 • بازرسی کمی و کیفی محصولات پتروشیمی
 • بازرسی کمی و کیفی مخازن ساحلی
 • بازرسی کمی و کیفی تانکر‌های جاده‌ایی
 • اندازه‌گیری و محاسبه کمی سوخت کشتی BUNKER SURVEY
 • بازرسی On & Off Hire
 • بازرسی کیفی انبار‌های کشتی
 • بازرسی جراثقیل کشتی